safety fire samotovy kominJe vyhotovený zo šamotových vložiek, vysokokvalitnej tepelnej izolácie a komínových tvárnic z ľahčeného liaporbetónu. Konštrukcia komínového systému SAFETY FIRE zabezpečuje funkciu zadného odvetrania, ktoré je nevyhnutné na likvidáciu akejkoľvek vlhkosti v telese komína.

Komín SAFETY FIRE je určený na ručnú montáž, dodáva sa po jednotlivých komponentoch podľa montážneho návodu. Pre zjednodušenie a urýchlenie montáže majú príslušné komínové tvárnice vyrezané otvory (pre kondenzačnú trubku, dvierka, sopúch).

Komín SAFETY FIRE - neodmysliteľná súčasť Vašej stavby.

Výhody:

 • použitie pre plynné, kvapalné, ale hlavne pre tuhé palivá
 • vyľahčená komínová tvárnica z Liaporbetónu, bez použitia kremičitého kameniva, obj.hmotnosť 1100-1200kg/m3
 • presnosť rozmerov
 • skladobný krok 330 mm
 • jednoduchá montáž - pre urýchlenie montáže sú komínové tvárnice vyrezané pre osadenie kom. imky, dvierok a sopúcha
 • univerzálnosť systému
 • vysokoúčinná tepelná izolácia
 • dokonalé odvetranie izolácie
 • vysoká oddolnosť proti kyselinám a náhlym zmenám teplôt
 • dokonalá tesnosť komína, ktorá zaručuje požiarnu bezpečnosť
 • zabezpečený dobrý ťah komína
 • bezpečný odvod skondenzovaných vodných pár /hlavne v plynných vykurovacích médiách/
 • jednoduché čistenie komínového prieduchu
 • použiteľnosť pre všetky typy spotrebičov s výstupnou teplotou do 600°
 • kompletná dodávka všetkých systémových prvkov komínového telesa