Názov zákazky: Fotovoltaický zdroj na polyfunkčnom objekte
Druh zákazky: tovary a služby
Spôsob vykonania prieskumu trhu: oslovenie dodávateľa o predloženie cenovej ponuky

Operačný program Kvalita životného prostredia - kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Projekt "Fotovoltaický zdroj na polyfunkčnom objekte" - NFP310040DFA1

pdfVyhodnotenie cenovej ponuky

novinka klikon pec brikonaPonuka peletových kachlí od spoločnosti Brikona.

novinka klikon pec salzburgMedzi novými výrobkami máme aj Akumulačnú pec Salzburg,

novinka nerezovy komin ks 2Jednovrstvový nerezový komínový systém KS od spoločnosti Brikona je vhodný najmä na vložkovanie komínov a pripojenie spotrebičov ku komínovým telesám.