Jednovrstvový nerezový komínový systém KS od spoločnosti Brikona je vhodný najmä na vložkovanie komínov a pripojenie spotrebičov ku komínovým telesám. Určený je na odvod spalín z moderných vykurovacích zariadení na plyn, vykurovací olej a tuhé palivá.