Medzi novými výrobkami máme aj Akumulačnú pec Salzburg.