kominovy system safety fire prespor mKomínový systém SAFETY FIRE je trojvrstvový komín určený na odvod spalín do atmosféry. Na komín je možné napojiť spotrebiče na kvapalné, plynné ale hlavne na tuhé palivá s podtlakovou prevádzkou (prirodzený ťah).

kominovy system prespor nov mKomínový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL, spolu so spotrebičom na tuhé, plynné alebo kvapalné palivo, je neoddeliteľná súčasť Vášho kvalitného vykurovacieho systému.