zlata plaketa mSpoločnosť PRESPOR spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a pobočkou v Banskej Bystrici Vám ponúka svoj vlastný trojzložkový komínový systém - Prespor NOV UNIVERZÁL.
Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL, spolu so spotrebičom na tuhé, plynné alebo kvapalné palivo, je neoddeliteľná súčasť Vášho kvalitného vykurovacieho systému.

Popis systému:
Trojzložková komínová stavebnica PRESPOR NOV UNIVERZÁL tvorí ucelený systém určený k zhotoveniu suchých samostatných komínov s prirodzeným odvodom spalín (tzv. voľný ťah).

Komín PRESPOR NOV UNIVERZÁL je vyhotovený ako trojvrstvový systém s keramickou komínovou vložkou, s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien a oplášťovacích tvárnic z vyľahčeného betónu.


samotovy kominovy system prespor novKonštrukcia komínu, vytvára možnosť zadného odvetrania, ktoré je nevyhnutnou súčasťou likvidácie akejkoľvek vlhkosti vznikajúcej v komíne jednoduchou formou – vysušením.

Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL je určený pre ručnú montáž a je dodávaný po jednotlivých komponentoch. Samotná montáž prebieha podľa presného návodu dodávaného s kúpou komínu.

Na rýchle a presné založenie komínového systému slúži komínová päta (prefabrikovaný kompletizovaný trojvrstvový dielec komína).

 prespor nov mHlavné výhody systému:

  • jednoduchá a rýchla montáž
  • vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti
  • dokonalé odvetranie izolácie
  • vysoká odolnosť voči kyselinám a zásadám
  • dokonalá tesnosť systému, ktorá zaručuje požiarnu bezpečnosť
  • minimálne straty trením pri prúdení spalín
  • ľahké čistenie komínového prieduchu
  • použiteľnosť pre všetky druhy spotrebičov s výstupnou teplotou spalín do 500 °C