Kompletný systém na sanáciu komínov a zúženie prierezu komínov. Kaminodur SRS je kovová komínová vložka vyrábaná podľa požiadaviek noriem EN 1856-1 a EN 1856-2.

kominovy system kaminodur srs agsKovová komínová vložka KAMINODUR SRS je prednostne určená pre odvod spalín od spotrebičov na plynné a kvapalné palivá do vonkajšieho ovzdušia. S izoláciou vonkajšieho plášťa hrúbky min. 25 mm je možné ju použiť tiež aj pre odvod spalín od spotrebičov na pevné palivá. Kovovú komínovú vložku KAMINODUR SRS je možné použiť na sanáciu alebo zmenšenie prierezu jestvujúcich komínov ako kovovú komínovú vložku montovaných komínov (viď EN 1443) a tiež na výstavbu dymovodov. Kvalita výroby a funkčnosť použitia je neustále kontrolovaná nezávislou štátnou skúšobňou.

Vložky KAMINODUR SRS sú vyrábané z austenitických vysoko legovaných nehrdzavejúcich ocelí. Použitie nehrdzavejúcich materiálov na výrobu kovových komínových vložiek zaručuje ich vysokú mechanickú pevnosť, odolnosť proti korózii a dlhú životnosť.

Úzko odstupňované vyrábané priemery kovových komínových vložiek KAMINODUR SRS umožňujú veľmi presné prispôsobenie veľkosti komínového prieduchu inštalovanému výkonu spotrebiča.

Presné prispôsobenie veľkosti komínového prieduchu inštalovaného výkonu spotrebiča umožňuje optimálne podmienky pre odvod spalín od spotrebiča do vonkajšieho ovzdušia, čo má za následok optimálne využitie účinnosti spotrebiča palív.

Spôsob spájania jednotlivých úsekov zabezpečuje dostatočnú spoľahlivosť pri prevádzke a použité materiály pre výrobu zaručujú životnosť kovovej komínovej vložky. Jednoduchý spôsob spájania a nízka hmotnosť jednotlivých úsekov kovových komínových vložiek KAMINODUR SRS zaručujú veľmi jednoduchú a rýchlu montáž. Poskytovaná záruka na systém Kaminodur je v prípade správneho užívania 25 rokov.