Nerezové komíny sú zariadenia určené na odvod spalín, ktoré vznikajú pri spaľovaní. V dnešnej dobe nahrádzajú štandardné komíny, ktoré v minulosti boli prezentované ako tehlová šachta a v nej šamotová vložka.

Vnútorná šamotová vložka bola v priamom styku so spalinami a vonkajší plášť slúžil na jej ochranu ale taktiež ako protipožiarna ochrana, nakoľko na povrchu vnútornej rúry vznikajú teploty ktoré môžu spôsobiť samovznietenie okolitých materiálov a teda následný požiar.

komin jeremiasV neposlednej rade chránia zdravie obyvateľov domu pred popálením. Nerezový systém túto predstavu komína nahrádza v plnej miere a v ďaleko lepších parametroch.

Prečo si zvoliť nerezový komín?

  • Nízka hmotnosť
  • Rýchla montáž
  • Pomer cena a kvalita
  • Moderný dizajn
  • Variabilita umiestnenia
  • Pre všetky palivá