RADY A TIPY PRE VÝBER SPRÁVNEHO KOMÍNA

Začnite výberom správneho komína podľa jeho technickej funkcie, jeho účelu. V dnešnej dobe moderných a úsporných spotrebičov zďaleka nepostačujú komíny tak ako ich poznáme z minulosti.

Pri výbere komína sa v prvom rade musíme sústrediť na základné otázky na ktoré musíme nájsť odpoveď:
1. typ spotrebiča ktorý bude zapojený do komína
2. výkon spotrebiča
3. celková výška komína
4. riešenie nadstrešnej časti komína

Pri každom type vykurovacieho média je potrebný komín s inými technickými vlastnosťami. Pri výbere komína si treba skontrolovať či komíny spĺňajú technické a bezpečnostné normy. Dôležité je aby komín mal systémový certifikát čo mnoho predávaných komínov dodnes nemá.
Systemový certifikát jednoducho znamená, že všetky komponenty komína boli preskúšané akreditovanou štátnou skúšobňou podľa prísnych medzinárodných noriem ako jeden celok.
Firma KLIKON, s. r. o pracuje len s komínovými systémami ktoré tieto systémové certifikáty majú.

Často sa stáva že síce komínové vložky, komínové tvárnice majú certifikát ale napríklad izolácia ktorú mnohokrát predajcovia používajú v rámci zníženia ceny pri komíne už nemá systémový certifikát a tým pádom diel nebol testovaný ako súčasť celku.
Veľakrát sa práve jednotlivé odskúšané systémové prvky komína ktoré majú certifikát nahrádzajú lacnejšími nesystémovými komponentami, čím síce dochádza k zlacneniu ale komín sa stáva nesystémovým čo v kritických situáciách častokrát ohrozuje nielen Váš majetok ale aj život. A hlavne nahradením týchto komponentov strácate záruku poskytovanú na komín ako certifikovaný celok čo je z hladiska jeho dlhodobej využitelnosti veľmi dôležité, pretože si komín nekupujete a nestaviate na rok alebo dva…)

Nezabudnite aj na plnenie škodovej udalosti, pri ktorej poisťovne zisťujú aj už spomínané systémové certifikáty. Pokiaľ ich nemáte poisťovne pristupujú ku krátení poistného plnenia. (info vo vašej poisťovni)
Okrem týchto nebezpečenstiev ktoré Vás ohrozujú sú tu aj ďalšie problémy s ktorými sa stretávate, a ktoré s nami potom riešite napriek tomu, že komíny neboli kupované u nás. Naša firma ide totiž cestou kvality a dobrej ceny – snažíme sa predávať maximálnu kvalitu za čo najlepšie ceny a preto nekupujeme a ani nepredávame náhrady originálnych komponentov.
(izolácia – originálna čadičová minerálna vlna nahradená – perlitom)

Uvádzame jeden príklad z mnohých. V komíne bola použitá namiesto originálnej certifikovanej minerálnej izolácie náhrada – perlit. To čo spôsobilo takéto riešenie je demonštrované v nasledujúcich obrázkoch:
Stoja vám tie ušetrené peniaze za to?
Oprava takéhoto „NOVÉHO a LACNÉHO“ KOMÍNA bude stáť nemalé finančné prostriedky čo v konečnom dôsledku predraží lacnejší komín o 200% pôvodnej ceny a zistíme, že takýto komín stál viac ako originálny certifikovaný a rokmi overený komínový systém…

Keď ste sa už správne rozhodli pre komínový systém riešený s kvalitnými a originálnymi dielmi treba pristúpiť k ďalšiemu kroku – porovnaniu cenových ponúk od rôznych dodávateľov komínových systémov.
Vždy si skontrolujte obsah ponuky čiže komponenty, ktoré sú uvedené v cenových ponukách. U nás dostávate vždy komplentú cenovú ponuku takže obsahuje všetky komponenty potrebné na stavbu a montáž komína: od tvárnic, cez komínové vložky, komínové dvierka, zaúsťovací diel, izoláciu, ukončenie komína nad strechou až po lepidlo. Častokrát sa stáva že zákazníci k nám prichádzajú dokupovať dielce, nakoľko ich konkurenčná ponuka tieto dielce neobsahovala a bola lacnejšia ako naša…. To si však zákazník keď kupoje komín neuvedomuje pretože vidí iba výslednú cenu za komín. Preto nezabudnite: porovnávajte nielen konečnú cenu ale aj jednotlivé položky ktoré sú v cenovej ponuke zahrnuté!!! V konečnom dôsledku by ste opäť prerobili…

V ponuke si všímajte aj to, či v rámci ceny za komín máte aj montáž, dopravu a revíziu.
Tieto všetky nevyhnuté položky zvýšia konečnú sumu komína. Preto si pri cenovej ponuke žiadajte informácie o doprave, revíznej správe a montáži. Naša firma má dlhoročné skúsenosti v oblasti komínových systémov, riešime problematiku odvodu spalín komplexne: od návrhu typu a dimenzie komína, obhliadky stavby, dopravy, certifikovanej montáže, dopojenia dymovodu do komína až po vydanie revíznej správy potrebnej ku kolaudácii nového objektu alebo pri podstatnej zmene komína ako stavby…

Pretože pri uplatňovaní záruky výrobcovia trvajú na preukázaní sa dokladom o montáži komína CERTIFIKOVANOU montážnou organizáciou aby bolo zaistené, že komín bol postavený podľa vtedy platných noriem pracovníkmi, ktorí majú certifikát o školení o montáži konkrétneho typu komína (tieto certifikáty vydávajú priamo výrobcovia alebo dovozcovia komínových systémov), nakoľko sa jednotlivé komíny líšia svojimi komponentami a ich montáž si vyžaduje presne stanovený pracovný postup.

Keď chcete ušetriť šetrite s rozumom.

Nezabudnite na to že tak ako základ, okná, strecha, elektrina, vykurovací systém tak aj komín je dôležitou súčasťou Vášho domu. Neoplatí sa šetriť na nesprávnych miestach, pretože správne nadimenzovaný a zhotovený komín v dome zabezpečuje nielen spoľahlivý odťah spalín od spotrebiča, ochranu pred požiarom, ale i kľudný spánok Vás i Vašich najbližších.

K spokojnosti našich zákazníkov prispeva i 30 ročná záručná doba ktorú poskytujeme na všetky naše komínové systémy. Spolupracujeme s poprednými európskymi firmami, ktoré majú stabilné postavenie na trhu a dlhoročné skúsenosti pri výrobe, skúškach a certifikácii komínových systémov. Sme výhradnými dovozcami komínových systémov značiek – EKO komíny CZ a švajčiarskej firmy Almeva na Slovensko.